EMC

EMC
Daftar Segera Untuk Dapatkan Sijil Kementerian Kewangan

Friday, January 16, 2009

Bagaimana Menyediakan Surat Wasiat Yang Baik?

Bagaimana Menyediakan Surat Wasiat Yang Baik?
Mansid, CFP

Surat wasiat yang baik wajar mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Pewasiat mengikrarkan dokumen wasiatnya itu kepada bakal pewaris.

2. Pewasiat menamakan wasinya (pentadbir harta) dengan jelas.


www.as-salihin.bizBorang Wasiat Majlis Agama Islam Selangor di www.mais.gov.my